Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn?

Pixel chuyển đổi Google Adwords

Last updated on August 07, 2023

Với tính năng theo dõi chuyển đổi của AdWords, bạn có thể thấy các nhấp chuột vào quảng cáo của mình dẫn đến hoạt động có giá trị của khách hàng hiệu quả như thế nào. ID pixel AdWords thường bao gồm AW, theo sau là 11 chữ số, sau đó là 19 ký tự hỗn hợp. Hãy đảm bảo thêm giá trị chính xác nếu không các sự kiện sẽ không được theo dõi!

e.g. AW-12345678901/ABCDEFGHIJKLMOPQRST

Tìm hiểu thêm

Không trả lời câu hỏi của bạn?
Liên hệ chúng tôi