Bảng giá cơ bản

Chọn gói phù hợp với bạn

Giá cả minh bạch mà không có bất kỳ khoản chi phí ẩn nào khác.
Thanh toán trọn đời tặng tên miền .com .net

Starter
Miễn phí
Trải nghiệm các chức năng cơ bản miễn phí mãi mãi Đăng ký
 • Liên kết rút gọn1,000/tháng
 • Lượt click999/tháng
 • Thống kê tối đa60 ngày
 • Biolinks 3
 • QR Codes 3
 • Landing Page 1
 • CTA Overlays 3
 • Tên miền riêng 1
 • Theo dõi Pixels 3
 • Các kênh 3
 • Các chiến dịch
 • Thành viên nhóm 3
 • URL tùy chỉnh
 • Liên kết sâu
 • Nhắm mục tiêu theo Địa lý
 • Nhắm mục tiêu theo thiết bị
 • Nhắm mục tiêu ngôn ngữ
 • A/B Testing & Rotator
 • Hết hạn
 • Giới hạn click
 • Tham số
 • Xóa nhãn Rutgon.com.vn
 • Tên miền cao cấp
 • API Developer
 • Nhập liên kết
 • Xuất dữ liệu
 • Không có quảng cáo
 • Hỗ trợ qua Email
Tiết kiệm 35%
Golden
$1.9/tháng
Thanh toán trọn đời tặng tên miền .com .net Thử miễn phí 5 ngày
 • Liên kết rút gọn1,499/tháng
 • Lượt click5,999/tháng
 • Thống kê tối đa90 ngày
 • Biolinks 5
 • QR Codes 5
 • Landing Page 5
 • CTA Overlays 5
 • Tên miền riêng 1
 • Theo dõi Pixels 5
 • Các kênh 5
 • Các chiến dịch
 • Thành viên nhóm 3
 • URL tùy chỉnh
 • Liên kết sâu
 • Nhắm mục tiêu theo Địa lý
 • Nhắm mục tiêu theo thiết bị
 • Nhắm mục tiêu ngôn ngữ
 • A/B Testing & Rotator
 • Hết hạn
 • Giới hạn click
 • Tham số
 • Xóa nhãn Rutgon.com.vn
 • Tên miền cao cấp
 • API Developer
 • Nhập liên kết
 • Xuất dữ liệu
 • Không có quảng cáo
 • Hỗ trợ qua Email
Tiết kiệm 32%
Diamond
$4.9/tháng
Thanh toán trọn đời tặng tên miền .com .net Đăng ký
 • Liên kết rút gọn3,999/tháng
 • Lượt click199,999/tháng
 • Thống kê tối đa365 ngày
 • Biolinks 39
 • QR Codes 39
 • Landing Page 39
 • CTA Overlays 39
 • Tên miền riêng 9
 • Theo dõi Pixels 39
 • Các kênh 39
 • Các chiến dịch
 • Thành viên nhóm 9
 • URL tùy chỉnh
 • Liên kết sâu
 • Nhắm mục tiêu theo Địa lý
 • Nhắm mục tiêu theo thiết bị
 • Nhắm mục tiêu ngôn ngữ
 • A/B Testing & Rotator
 • Hết hạn
 • Giới hạn click
 • Tham số
 • Xóa nhãn Rutgon.com.vn
 • Tên miền cao cấp
 • API Developer
 • Nhập liên kết
 • Xuất dữ liệu
 • Không có quảng cáo
 • Hỗ trợ qua facebook, zalo, telegram
Tiết kiệm 37%
Premium
$19.9/tháng
Quý khách phải có tên miền riêng. Đăng ký
 • Liên kết rút gọn
 • Lượt click
 • Thống kê tối đa730 ngày
 • Biolinks Không giới hạn
 • QR Codes Không giới hạn
 • Landing Page Không giới hạn
 • CTA Overlays Không giới hạn
 • Tên miền riêng 39
 • Theo dõi Pixels Không giới hạn
 • Các kênh Không giới hạn
 • Các chiến dịch
 • Thành viên nhóm 39
 • URL tùy chỉnh
 • Liên kết sâu
 • Nhắm mục tiêu theo Địa lý
 • Nhắm mục tiêu theo thiết bị
 • Nhắm mục tiêu ngôn ngữ
 • A/B Testing & Rotator
 • Hết hạn
 • Giới hạn click
 • Tham số
 • Xóa nhãn Rutgon.com.vn
 • Tên miền cao cấp
 • API Developer
 • Nhập liên kết
 • Xuất dữ liệu
 • Không có quảng cáo
 • Hỗ trợ qua facebook, zalo, telegram

Bạn cần một gói riêng biệt khác?

Nếu các Gói hiện tại của chúng tôi không phù hợp với nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ tạo một Gói phù hợp chỉ dành cho nhu cầu của bạn.

Các câu hỏi thường gặp

Nếu bạn có thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi
Bạn sẽ tự động bị tính phí vào đầu mỗi kỳ cho đến khi bị hủy thanh toán.
Khi tài khoản của bạn đã bị xóa, đăng ký của bạn sẽ bị hủy và chúng tôi sẽ xóa tất cả dữ liệu của bạn khỏi máy chủ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các liên kết, dữ liệu lưu lượng truy cập, pixel và tất cả các dữ liệu liên quan khác của bạn.
Theo yêu cầu, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền ngay tại thời điểm yêu cầu cho tất cả các yêu cầu
Có! Bạn có thể bắt đầu với gói miễn phí của chúng tôi và nâng cấp bất cứ lúc nào để tận hưởng các tính năng cao cấp.