Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn?

Twitter Pixel

Last updated on August 07, 2023

Theo dõi chuyển đổi cho các trang web cho phép bạn đo lường lợi tức đầu tư của mình bằng cách theo dõi các hành động mà người dùng thực hiện sau khi xem hoặc tương tác với quảng cáo của bạn trên Twitter.

e.g. 123456789

Tìm hiểu thêm

Không trả lời câu hỏi của bạn?
Liên hệ chúng tôi