Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn?

Tính năng

rutgon.com.vn cung cấp nhiều tùy chọn nâng cao để lọc và tối ưu hóa lưu lượng truy cập của bạn với cùng một liên kết ngắn.

Công cụ này cho phép bạn nhập các liên kết từ phần mềm khác. Bạn cần định...
Đã cập nhật 2 tuần trước
Tương tự như Nhắm mục tiêu theo Địa lý, nhắm mục tiêu theo thiết bị cho phép...
Đã cập nhật 3 tuần trước
Nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ hoạt động theo cách tương tự như các tùy chọn...
Đã cập nhật 3 tuần trước
Bạn có thể xác định một url khác cho các quốc gia và thành phố khác nhau. Ví...
Đã cập nhật 3 tuần trước
Bạn có thể yêu cầu thêm tên miền của riêng mình và sử dụng nó để rút...
Đã cập nhật 3 tuần trước
Bạn có thể tùy chỉnh thẻ meta cho bất kỳ url dài nào để tùy chỉnh giao diện...
Đã cập nhật 3 tuần trước
Bạn có thể xác định các tham số tùy chỉnh và UTM cho mỗi liên kết ngắn. Các...
Đã cập nhật 3 tuần trước
rutgon.com.vn bao gồm tính năng tham số động, nơi nó sẽ tự động chuyển tiếp...
Đã cập nhật 3 tuần trước
Tính năng chiến dịch cho phép bạn tập hợp lại một số liên kết và sẽ tạo...
Đã cập nhật 3 tuần trước
Bạn có thể chỉ định Pixel theo dõi tùy chỉnh cho mỗi liên kết ngắn. Những...
Đã cập nhật 3 tuần trước
Các kênh rất tuyệt vời để tổ chức, quản lý, phân loại các liên kết, mã qr...
Đã cập nhật 3 tuần trước
Sử dụng API mạnh mẽ của chúng tôi để xây dựng các ứng dụng tùy chỉnh...
Đã cập nhật 3 tuần trước