Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn?

Điều gì xảy ra khi tôi xóa tài khoản của mình?

Cập nhật lần cuối: August 07, 2023

Khi tài khoản của bạn đã bị xóa, đăng ký của bạn sẽ bị hủy và chúng tôi sẽ xóa tất cả dữ liệu của bạn khỏi máy chủ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các liên kết, dữ liệu lưu lượng truy cập, pixel và tất cả các dữ liệu liên quan khác của bạn.

Không trả lời câu hỏi của bạn?
Liên hệ chúng tôi