Chính sách Huỷ và Hoàn tiền

Nếu bất kỳ người dùng RUTGON nào tham gia vào việc phát tán bất kỳ loại SPAM hoặc hoạt động độc hại nào thì điều đó có thể dẫn đến việc chấm dứt tài khoản hoặc dịch vụ của họ mà không cần thông báo trước và sẽ KHÔNG áp dụng cho bất kỳ hình thức hoàn tiền nào.

1. Hủy bỏ

Chính sách hủy của chúng tôi rất đơn giản và rõ ràng. Bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào. Sẽ không có phí hủy. Vui lòng liên hệ với chúng tôi về việc xóa dữ liệu khi hủy đăng ký. Tham khảo phần tiếp theo về việc hoàn tiền sau khi hủy.

2. Hoàn tiền

Gói đăng ký theo tháng

  • Đảm bảo hoàn tiền trong 07 ngày.
  • Chúng tôi hoàn lại tiền cho tất cả các dịch vụ trong vòng 07 ngày kể từ ngày bắt đầu gói đăng ký.
  • Sẽ không có khoản hoàn lại nào sau 07 ngày đầu tiên kể từ ngày đăng ký.
  • Tất cả dữ liệu của bạn sẽ bị xóa khi hoàn tiền thành công.
  • Thời gian xử lý: 1-3 ngày

Gói đăng ký theo năm

  • Tiền hoàn lại đăng ký hàng năm sẽ được tính theo tỷ lệ dựa trên số tháng đã sử dụng, được tính theo tỷ lệ thanh toán hàng tháng; sẽ không hoàn tiền cho các tháng không trọn vẹn.
  • Dữ liệu được bảo lưu.
  • Thời gian xử lý: 2-5 ngày

Ví dụ , bạn chọn Gói Diamond có giá hàng tháng là 4,9 $ và giá hàng năm là 25,9 $. 
Nếu bạn trả 25.9 $ cho đăng ký hàng năm và sử dụng dịch vụ trong 6 tháng thì số tiền hoàn lại sẽ được tính như sau:

Tổng số tiền thanh toán25,9 $ / năm
Tháng sử dụng6 tháng
Số tiền hoàn trảTổng số tiền đã thanh toán - (Giá hàng tháng * Số tháng đã sử dụng)
Số tiền hoàn trả25,9$ - (4,9 $ * 6) = 3,5$ (chưa trừ các khoản ưu đãi, khuyến mại nếu có)

Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào khi sử dụng RUTGON.

3. Cập nhật chính sách

Chúng tôi có thể sửa đổi chính sách này theo định kỳ để phản ánh những thay đổi trong dịch vụ hoặc tiêu chuẩn ngành của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của chính sách này. 

4. Thông tin liên lạc

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến chính sách này, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi