Biolinks

Chuyển đổi người theo dõi của bạn bằng cách tạo các trang đẹp nhóm tất cả các liên kết quan trọng của bạn trên một trang.

https://rutgon.com.vn/yourname

Đăng ký Liên hệ nhân viên kinh doanh

Shortener Rút gọn link

Một liên kết để thống trị tất cả.

Tạo hồ sơ đẹp và thêm nội dung như liên kết, quyên góp, video và hơn thế nữa cho người dùng mạng xã hội của bạn. Chia sẻ một hồ sơ trên mạng xã hội của bạn để người dùng của bạn có thể dễ dàng tìm thấy tất cả các liên kết quan trọng của bạn trên một trang.

  • 36+ Widget động

    Nâng cao Trang Bio của bạn với các tiện ích động của chúng tôi

  • Thiết kế tùy chỉnh

    Tùy chỉnh mọi thứ với trình tạo dễ sử dụng của chúng tôi

  • Cài đặt nâng cao

    Định cấu hình trang Bio của bạn

Đăng ký
Tiêu chuẩn mới
Có thể theo dõi đến dấu chấm.

Hồ sơ hoàn toàn có thể theo dõi và bạn có thể tìm hiểu chính xác có bao nhiêu người đã truy cập hồ sơ của bạn hoặc nhấp vào liên kết trên hồ sơ của bạn và họ đến từ đâu.

Đăng ký
Có thể theo dõi đến dấu chấm

Xây dựng chiến dịch Marketing hiệu quả hơn

Bạn chỉ cần một cú nhấp chuột là có thể kiểm soát tất cả các liên kết của mình và ngay lập tức nhận được kết quả tốt hơn.