Liên kết đơn giản, mạnh mẽ và dễ nhận biết

Xây dựng thương hiệu, theo dõi và chia sẻ các liên kết rút gọn của chính bạn, tương tác với người dùng ở một đắng cấp khác.

Tính năng

Đo lường lưu lượng truy cập, nhận biết đối tượng, luôn kiểm soát liên kết của bạn.

Thống kê
Tìm hiểu đối tượng, phân tích hiệu suất của các liên kết.
pixel
Nhắm mục tiêu lại
Nhắm mục tiêu lại cho đối tượng bằng cách thêm pixel theo dõi vào liên kết.
Chọn mục tiêu
Chuyển hướng người dùng dựa trên quốc gia, nền tảng, hoặc ngôn ngữ.
Chiến dịch
Chạy các chiến dịch tiếp thị thời hạn hoặc giới hạn lượt nhấp.
Riêng tư
Bảo vệ liên kết khỏi khách truy cập không mong muốn nhờ mật khẩu.
Cá nhân hóa
Cá nhân hóa liên kết với tên miền và bí danh tùy chỉnh.

Trao sức mạnh cho các liên kết

Người dùng nhận thức được các liên kết mà họ đang nhấp vào, các liên kết gắn liền với thương hiệu sẽ tăng khả năng nhận diện thương hiệu, khơi gợi lòng tin và tăng tỷ lệ nhấp.

Tên miền
Xây dựng thương hiệu cho các liên kết với tên miền riêng và tăng tỷ lệ nhấp lên đến 35%.
Bí danh
Không còn những liên kết khó nhớ, hãy cá nhân hóa liên kết cùng bí danh tùy chỉnh dễ nhớ hơn.
Liên kết
example.com/bqh6e
Apple
example.com/qyd8s
Microsoft - Official Home Page
example.net/b6vxe
YouTube
example.org/e362o
Messenger
example.com/gmyux
Yahoo

Khơi dậy sức mạnh cho mọi thương hiệu

Tìm hiểu đối tượng khách hàng thông qua số liệu thống kê chi tiết của chúng tôi và hiểu rõ hơn về hiệu suất của các liên kết, đồng thời tuân thủ GDPR, CCPA, PECR.

Thống kê
Nhận các số liệu thống kê chi tiết như Người giới thiệu, Quốc gia, Thành phố, Trình duyệt, Nền tảng, Ngôn ngữ và Thiết bị.
pixel
Nhắm mục tiêu lại
Tăng chuyển đổi bằng cách tiếp cận đối tượng nhờ tích hợp pixel nhắm mục tiêu lại của chúng tôi.
Thống kê
United States
12
Windows
30
Chrome
25
www.youtube.com
18
Desktop
36

Tích hợp

Tích hợp dễ dàng với nền tảng nhắm mục tiêu lại mà bạn ưa thích.

Tham gia cùng chúng tôi

Sẵn sàng để bắt đầu?

Theo dõi chiến dịch quảng cáo mà không ảnh hưởng đến quyền riêng tư

Bắt đầu